در این بخش تیم کارشناسی و اجرایی ما در راستای تسریع در ورود به بازار کشورهای هدف و کاهش هزینه ها ، خدمات مدیریتی را تحت یک مدل تجاری مهندسی فروش (Business Model) با عنوان مدیریت صادرات  به تولیدکنندگان (یا مهندسی تولید) ارائه میدهند بطوریکه ایشان بدون متحمل شدن هزینه در کلیه امور مربوط به بخش بازرگانی اعم از :  نیروی های کارشناسی و مدیریتی (از تحقیق بازار تا اجرا در فروش حتی عقد قرارداد و مذاکرات تجاری) و  لوازم و تجهیزات (اینترنت ، دستگاه فکس ، تلفن ، محل دفتر و ….) ،  امکان دسترسی سریعتر و بهتر به منابع اطلاعاتی کشور هدف (سلایق مصرف کنندگان ، قوانین و ادبیات کسب و کار کشور مقصد) جهت ورود به بازار خواهند  داشت و در نتیجه امکان تمرکز بیشتر به تولید برای صادرات  برای ایشان مهیا خواهد بود.

در این مدل تحقیق و بررسی ، جستجو ، مذاکره و گزینش خریداران و نمایندگان فروش در خارج از کشور توسط تیم کارشناسی ما صورت پذیرفته و طبق یک مکانیزم مشخص ضمن رصد نمودن کلیه امور در فرآیند فروش از درب کارخانه تا قفسه فروش  ، کلیه امور مربوطه اعم از : عقد قرارداد ، حمل و نقل ، گمرک و تعهدات طرفین در تحویل کالا ، پرداختها و اخذ ضمانتهای لازم و … ،  انعکاس  بازخوردهای مصرف کالا و میزان رضایت مشتری و مصرف کننده  مدیریت مینماید.

 توضیح اینکه در این مدل تجاری ، در نهایت تولیدکنندگان مستقیما با خریداران روبرو شده و تحت یک قرارداد سه جانبه (تولید کننده ، خریدار و شرکت مدیریت صادرات) فرآیند فروش و صادرات انجام میگردد و درآمد تیم کارشناسی ما تنها شامل کمیسیون و درصد فروش مورد توافق طرفین در قراراد منعقده فی مابین شرکت حاما و تولیدکنندگان محترم میباشد.

مدیریت صادرات
خدمات اجرایی
واردات و نمایندگی
فروش داخلی