واردات و نمایندگی فروش

در این بخش تیم کاشناسی ما آماده ارائه خدمات مدیریتی و کارشناسی به شرکتهای خارجی جهت صدور کالاهای خود به ایران خواهند بود بطوریکه علاوه بر مطالعات بازار و مصرف کننده ، طبق یک مدل تجاری نسبت به جستجو ، مذاکره و گزینش افراد و شرکتهای خریدار  ذیصلاح جهت خرید یا عاملیت فروش در کشور ایران اقدام میگردد.

البته معمولا همکاری ما با شرکتهای خارجی بیشتر در راستای واردات تکنولوژی و مواد اولیه با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید کالا در کشور خواهد بود از جمله : نهاده های کشاورزی ، دامی  و مواد اولیه برای تولیدکنندگان کالا در ایران