سمینارها

خدمات تخصصی در زمینه برگزاری نمایشگاهها و جشنواره ها  :
  • ارائه طرح پیشنهادی و پروپوزال به تشکلهای صنفی و تخصصی با توجه به استعدادها و ظرفیتهای ایشان
  • ارائه خدمات فنی و اجرایی در برگزاری رویداد سمینار و همایش اعم از : تدوین پلن اجرایی ، پیش بینی کلیه امکانات لازم جهت اجرا ، مدیریت و سازماندهی لازم در کلیه امور اجرایی همراه با تشکیل دبیرخانه ، تهیه مستندات اجرا  ، اندازه گیری نتایج و اثربخشی حاصل از اجرای رویداد و …
اهداف اصلی از برگزاری رویداد نمایشگاه و جشنواره :
  • ایجاد بستر مناسب جهت معرفی و نمایش توانمندی های ارگانها ، تولیدکنندگان و شرکتها
  • ایجاد فضای مناسب جهت معرفی فعالیت یا محصولات خاص و ارتقاء سطح آگاهی حاضرین با موضوعات تخصصی
ایجاد بستر ارتباطی بین مدیران ، متخصصین و صنوف تخصصی با امکان انعقادهای فکری مشترک