نمایشگاهها و جشنواره ها :

خدمات تخصصی در زمینه برگزاری نمایشگاهها و جشنواره ها  :
  • ارائه طرح های پیشنهادی به تشکلهای صنفی و تخصصی با توجه به ظرفیتهای ایشان جهت برگزاری نمایشگاهها و جشنواره های اختصاصی ، تخصصی و بین المللی در داخل و خارج از کشور
  • ارائه خدمات فنی و اجرایی در برگزاری رویداد اعم از برپایی سازه ، سازماندهی غرفه ها ، جذب شرکت کنندگان و …
اهداف اصلی از برگزاری رویداد نمایشگاه و جشنواره :
  • ایجاد بستر مناسب جهت نمایش توانمندی های تولیدکنندگان و شرکتها
  • ایجاد ارتباط با مصرف کنندگان و شناسایی سلیقه و ذائقه آنها
  • امکان جستجو و گزینش نماینده و شریک تجاری در کشور و شهر مورد نظر
  • امکان شناسایی بهتر رقبا در کشور و شهر مورد نظر
ایجاد فضای مناسب در بازارسازی و فرهنگ مصرف محصولات