شرکت مدیریت صادرات  چکاد مبتکران حاما  (HAMA E.M.C)

ارائه دهنده خدمات مدیریتی ، تخصصی و  مشاوره ای در گرایشات مختلف تجاری و اقتصادی به سازمانها و شرکتهای بازرگانی و تولیدی می باشد.
اهداف اصلی این شرکت در درجه اول رونق کسب و کار شرکتهای تولیدی و بازرگانی و در نهایت توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف میباشد.
خدمات قابل ارائه این شرکت شامل :
1- خدمات مدیریت صادرات حاما  (Export Management)
2- خدمات مدیریت و برگزاری  رویدادها  (Event  Management)
۳- خدمات تجارت الکترونیک   (E_ Commerce & E_Marketing)
4- خدمات مشاوره ای اقامت و فعالیت اقتصادی (Finance & Investment)
  • یکی از مهمترین رکن ها در امر صادرات ، مقوله « تولید برای صادرات » می باشد.
عناوین خدمات تخصصی قابل ارائه در گرایش مدیریت صادرات
null

مدیریت صادرات

مشاوره در راستای تولید برای صادرات
null

مدیریت صادرات

آشنایی با ادبیات کسب و کار در کشورهای بازار هدف
null

مدیریت صادرات

گزینش نمایندگان و شرکای تجاری در کشورهای بازار هدف
null

مدیریت صادرات

ایفای نقش بعنوان بازوی یازرگانی خارحی برای شرکتهای تولیدی
null

مدیریت صادرات

برگزاری رویدادهای تجاری موثر در رونق کسب و کار و توسعه صادرات
null

مدیریت صادرات

مدیریت امور بازرگانی از درب کارخانه تا قفسه با اندازه گیری بازخورد و R&D
حوزه های فعالیتی شرکت طی 20 سال گذشته

فهرست