مدیریت صادرات

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. مدیریت صادرات
 •  

عناوین خدمات تخصصی قابل ارائه توسط این شرکت : 

 • ترویج فرهنگ تولید برای صادرات برای تولیدکنندگان محصول
 • آشنایی با سلایق مصرف کنندگان ، ادبیات کسب و کار و شناسایی رقبا در کشورهای بازار هدف
 • تدوین و طراحی مدلهای تجاری جهت دسترسی به بازارهای هدف(Business Plan)
 • ایفای نقش در قالب بازرگانی خارجی برون سپاری شده برای کارخانجات

نقش تاثیر گذار ما در همکاری فی مابین :

 • تسریع در دسترسی به منابع اطلاعات تجاری – تخصصی و ورود به بازار کشورهای هدف(سلایق مصرف کنندگان ، وضعیت رقبا ، بازخوردهای مصرف کالا و میزان رضایت مشتری ، قوانین و ادبیات کسب و کار کشور مقصد)
 • کاهش هزینه های جاری اعم از : نیروی های مدیریتی و کارشناسی (از تحقیق بازار تا فروش نهایی و مذاکرات تجاری تا عقد قرارداد) ، لوازم و تجهیزات (اینترنت ، دستگاه فکس ، تلفن ، محل دفتر و .)
 • دسترسی به نیروهای تخصصی در امر مهندسی فروش و امکان تمرکز بیشتر کارخانه بهتولید برای صادرات 
 • صرفه جویی در نیروهای نظارتی در زمینه خدمات برون سازمانی اعم از : امور گمرک و حمل و نقل کالا ، تنظیم و عقد قرارداد
فهرست