مدیریت صادرات

شرکتهای مدیریت صادرات که معمولا با عنوان Export Management Company) EMC) شناخته می شوند، شرکت هایی هستند که مانند یک دپارتمان صادرات برای چند تولید کننده و تامین کننده به صورت مستقل  عمل می کنند. بسیاری از شرکت­ های کوچک، منابع مورد نیاز را برای تأمین بودجه یک تیم صادرات داخلی در اختیار ندارند. در حالی که برخی از شرکت های بزرگ با برون سپاری چنین کارهایی به یک شرکت مدیریت صادرات مستقل، هزینه های عملیاتی خود را کاهش می ­دهند.

بیشتر شرکتهای مدیریت صادرات در بازارهای خارجی شبکه فروش دایر می­ کنند. حتی بعضی از آن ها شعبه و انبار فروش هم دارند. چیزی که رایج تر است، این است که شرکت های مدیریت صادرات، نماینده ها و شبکه های گسترده ای از توزیع کننده ها و واسطه های تجاری را در هر یک از بازارهای هدف خود دارند و برای انجام امور صادراتی خود از آنها استفاده می کنند.

شرکت های مدیریت صادرات با قرار دادی که با تولید کننده منعقد می­ کنند، مطالعه بازار طبق استاندارهای بین المللی را در کشورهای هدف شروع می کنند. این شرکت ها با یافتن مشتریان در کشورهای هدف، خریدار را به تولید کننده وصل می کنند و بین آن ها قرارداد منعقد می­ کنند. پس از عقد قرارداد، کل فرآیند صادرات بر عهده شرکت مدیریت صادرات است.

شرکتهای مدیریت صادرات چه خدماتی ارائه می کنند؟

خدمات قابل ارائه توسط یک شرکت مدیریت صادرات عبارت هستند از:

 • تحقیقات و شناسایی بازار
 • تعیین نماینده فروش در کشورهای هدف
 • تعیین کیفیت و کمیت محصول مطابق با سلیقه مشتری
 • مذاکره برای کسب مجوزهای صادرات
 • توزیع کالا
 • ترخیص کالا
 • تعیین دقیق هزینه های بیمه، حمل و نقل و ….
 • ارائه الزامات و پیشنهاد مارک گذاری و بسته بندی محصول صادراتی
 • انتقال ارز
 • CRM مشتری
 • توسعه اعتبار صادرات
 • ارائه خدمات انبارداری در بازار هدف

تفاوت شرکت مدیریت صادرات با شرکت بازرگانی

تفاوت این نوع آخر شرکتهای مدیریت صادرات و شرکت های بازرگانی این است که شرکت های بازرگانی تولیدکننده هیچ کنترلی روی قیمت صادراتی ندارند. به این صورت که یک شرکت بازرگانی، محصول را به صورت مستقیم با قیمتی توفقی از تولیدکننده می خرد و با قیمت مشخصی به مشتری خارجی می فروشد. شرکت های بازرگانی خودشان مسئول صادر کردن فاکتور و پذیرفتن ریسک عدم پرداخت هستند. در این حالت، تولیدکننده هیچ کنترلی بر قیمت صادرات ندارد و حتی امکان دارد مشتری خارجی را نشناسد.