شرکت مدیریت صادرات چکاد مبتکران حاما

شرکت مدیریت صادرات چکاد مبتکران حاما (HAMA E.M.C)

ارائه دهنده خدمات مدیریتی ، تخصصی و  مشاوره ای در گرایشات مختلف تجاری و اقتصادی به سازمانها و شرکتهای بازرگانی و تولیدی می باشد.

اهداف اصلی این شرکت در درجه اول رونق کسب و کار شرکتهای تولیدی و بازرگانی و در نهایت توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف میباشد.

خدمات چکاد مبتکران حاما

ارزیابی آمادگی صادرات

مدیریت صادرات

رویداد و نمایشگاه

مشاوره کسب و کار

دانستنیهای صادرات و تجارت